Prosjektet har som mål å samle inn 1 million kroner slik at Holmestrand By
kan få sitt 1000 års sted på plass med statuen Nysgjerrig.

Avdukingen av statuen skal foregå under 100 års jubileet for unionsoppløsningen 07.06.2005

Klikk her for å se hvem som deltar i prosjektetDeltager i prosjektet står på "kjølstokken" som skal være en del av fundamentet til statuen Nysgjerrig.
Fra Venstre Øistein Larsen, Terje Karlsen, Arne Lunde, Bjørn Nymoen, Mette Marit Bie Sørum og Jan Sollid

Hvorfor bidrar vi til dette?
Holmestrand har fått et negativt stempel på seg de senere årene. Negative nyheter har dominert i pressen - og dette har selvsagt påvirket det selvbilde vi innbyggere har - og det inntrykk vi og omverden sitter igjen med av Holmestrand. Holmestrand blir fremstilt som en kommune med dårlig økonomi, med store sosiale problemer, med svak eldreomsorg etc.

Vi som bor her vet at bildet er noe mer nyansert enn det vi leser om i avisene. Holmestrand er en perle om sommeren, vi har Vestfolds beste skimuligheter om vinteren, vi har småbyens sjarm og kort vei til andre byer om vi skulle ønske å forlate perlen vår. Eldreomsorg og skolevesen er fullt på høyde med andre byer. Vi tror at gjennom denne nye livgivende plassen, vil byen påvirkes positivt. Det er et langsiktig tiltak som viser tilhørighet, historie og utvikling på en fin måte, og byen presenteres som langt bedre og penere for innbyggere og tilreisende.

Hva ønsker vi å gjøre?
På den nye plassen er det menneskene som får fortrinnsrett. Bilene skal ikke lenger stå parkert her og blokkere det som kunne vært en av byens få utsyn til havna og sjøen. Med den nye plassen vil vi også forskånes for sjenerende plastpresenninger over opplagsbåter på vinterstid midt i bybildet. Stedet blir noe mindre enn hva området utgjør i dag, fordi bunnforholdene tilsier stor usikkerhet. En trekker derfor kaifronten noe tilbake i forhold til dagens utseende. Derimot blir det en åpen plass som inviterer til stort spillerom og som trolig vil virke større, fordi den åpnes opp.

Statuen "Nysgjerrig" skal plasseres her og belyses på en fin måte. Hele plassen blir hellelagt, bryggefronten vil bli forbedret, hvor deler av bryggen blir med trapper som et amfi helt ned til vannet. Plassen er en forlengelse av aksen fra det opplyste fjellet opp mot Lallahompen og Dr. Graaruds plass. Planene for plassen er laget av landskapsarkitekt Gullik Gulliksen i samarbeid med kunstneren Asbjørn Høglund. Hele prosjektet er kostnadsberegnet til ca. kr. 2.5 million. Av dette har kommunen bevilget kr. 1.5 mill. "Aksjon 1000 års-sted" har satt det som sitt mål å samle inn de resterende en million kroner.