Deltagere i prosjektet er:
Formann: Terje Karlsen Holmestrand Rotary Klubb
Mob. 91 77 65 00, mail terje@awkarlsen.no
Medlemmer: Arne Lunde Rådmann Holmestrand Kommune
Mette Marit Bie Sørum
Bjørn Nymoen Holmestrand Rotary Klubb
Jan Sollid Holmestrand Rotary Klubb
Øistein Larsen Holmestrand Rotary Klubb
Per Kr. Hegg Round Table
Einar Nålby
Andre som hjelper oss
i arbeidet:
Trykksaker Olav Dalseth Holmestrand Rotary Klubb
Trykksaker og kopiering Hans Petter Harestad Holmestrand Rotary klubb
Web Kjersti Lien Klevan Duell Design
Fotograf Rita Myrseth
Limaco utleie utstyr www.limaco.no
Noen i prosjektgruppen:
Fra venstre Bjørn Nymoen,
Mette Marit Bie Sørum,
Terje Karlsen

Fotograf:
Vibeke Buan Hanssen, Tønsbergsblad