NSIMBI Education Centre

Holmestrand Rotary Klubbs engasjement

Oppdatering av status for NSIMBI Desember 2022

Jeg deler denne oppdateringen fra Evelyn Kitandwe i NSIMBI med dere alle.
Skolen har nå gass i kjøkkenet fra eget organisk avfall, og vi har bidratt til et bedre miljø og redusert avskoging.
Dette prosjektet synes jeg gir stor mening, og er et lite offer for oss. Vær klar til rause bidrag igjen på julemøtet vårt den 14. Desember!
Jeg vil også oppfordre til at dere som har bidrag til gjenstander som kan loddes ut melder seg.
Nedenfor ser dere hvilke prosjekter skolen vil prioritere etter biogassprosjektet: 
Per Halvor
 

Oppdatering av status for NSIMBI Biogass prosjekt Oktober 2021        Prioriteringer av nye prosjekter oktober 2021

En film om NSIMBI Education Centre fra September 2021

NSIMI Prosjekt presentasjon - Bidrag fra Holmestrand Rotary klubb

Fremdriftsrapport Biogass anlegg September 2021

Film fra NSIMBI Education Centre

Biogass prosjekt

Info om Hjelpeprosjektet i Uganda          Bilder fra NSIMBI