Statuen Nysgjerrig plassert på granitt sokkelen (modell)
Statuen nysgjerrig
uten granitt sokkelen
Foto: Rita Myrseth, fotografen på brygga i Holmestrand
Til venstre: "kjølstokken" i rød granitt som veier ca 4. tonn.
Til høyre: granitt steinen som skal være fundament for "kjølstokken".
Den betydelige byggingen av fartøyer i Holmestrand er grunnlaget for å bruke
"kjølstokken" som fundament til statuen Nysgjerrig.
Deltager i prosjektet står på "kjølstokken" som skal være en del av fundamentet til statuen Nysgjerrig.

Fra Venstre Øistein Larsen, Terje Karlsen, Arne Lunde,
Bjørn Nymoen, Mette Marit Bie Sørum og Jan Sollid
Statuen er laget av kunstneren Asbjørn Høglund. Den er laget i syrefast stål og er over 2 meter høy.

Skulpturen Nysgjerrig
I forbindelse med 250 års jubileet gikk en enstemmig jubileumskomite inn for å gi byen en ny skulptur. Etter at skulpturkomiteen var opprettet bestemte en seg for å gjennomføre en lukket skulpturkonkurranse, ivaretatt kvalitetsmessig av Norsk Billedhoggerforening, hvor fem kunstnere ble invitert. En enstemmig jury mente at Asbjørn Høglund hadde det mest originale og best tilpassede forslaget til skulptur for stedet og Holmestrand. De mente skulpturen ville like mye bli et bymøbel som et landemerke. Videre sa de at han balanserte godt det maskuline og feminine elementet og at det var originalt at kvinnen skulle se inn mot byen. Det er befriende med humor i en slik sammenheng og symbolikken er tydelig mot fortid, nåtid og fremtid - en heldig kontrast til søstrene Backer litt lenger inn på sentrumsaksen.

Bakgrunn for prosjektet med statuen Nysgjerrig.
Det hele startet med at byens borgere ble invitert til å komme med forslag til ulike aktiviteter i forbindelse med 250 års jubileet. Et av forslagene var en ny skulptur til byen og dette var blant et av forslagene som ble fremmet for jubileumskomiteen. Jubileumskomiteen besto av tidligere ordfører Johan Svele, nåværende ordfører Gerd Monsen, rådmann Arne Lunde, Ulf Sundling, representant for handelsstanden, Live Hansen fra foreningene, daværende varaordfører Jon Arne Johnsrud , Arne Danny Taanevig og Pål Arvesen forteller Bie Sørum. Hun var sekretær i komiteen. Bie Sørum fikk mandat til å opprette en skulpturkomite som ble bestående av Håkon Gudmestad, Hanna Therese Berg, Jørgen Thorup og Arne Vagn Johansen. Bie Sørum var sekretær for denne komiteen også.

Gudmestad ville gjerne ha med billedhuggerforeningen, og intendant i Norsk billedhuggerforening i Oslo, Arve Bringasker, deltok i det andre møtet i skulpturkomiteen.

For å spare tid ble komiteen enig om en lukket skulpturkonkurranse. Norsk billedhuggerforening anbefalte et utvalg av kunstnere og komiteen valgte fem av disse.

I samarbeid med Norsk Billedhuggerforening ble det laget et konkurranseforslag med en kostnad på 500.000 kroner for skulpturen, pluss konkurransekostnader på 100.000 kroner. Forslaget ble lagt fram for jubileumskomiteen. Samtidig pågikk arbeidet med sentrumsplanen. Forslaget om plasseringen av skulpturen ble sett i sammenheng med sentrumsplanen og var et viktig premiss for konkurransen.

Asbjørn Høglund ble valgt.
Innbydelse og konkurransepremissene ble sendt til alle kunstnerne og Asbjørn Høglund foreslo at innlevering av utkast skulle utsaettes til etter sommeren.

En enstemmig jury, oppnevnt av Norsk Billedhuggerforening med blant annet to lokale representanter, kåret til slutt Asbjørn Høglund som vinner. Hans skulptur var det forslaget som best ville avspeile Holmestrand.