Vår mail adresse er holmestrand@rotary.no
Holmestrand Rotaryklubb har 55 medlemmer. Vi har holdt på siden 1949
 
Info om tilgang til Rotary sin matrikkel
 
Vi har våre møter på Tirsdager kl. 19.00 hvis vi ikke er på et bedriftsbesøk o.l.


President for klubbåret 2020 / 2021
(fra 17.6.2020 til 31.06.2021)

Heidi Hammervik
Mobil 926 62 887

Mail
 

 

YRKESKODEKS for ROTARIANERE:

1.
Jeg ser mitt yrke som en mulighet til å gagne andre

2.
Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for mitt yrke,
mitt lands lover og de moralske normer i samfunnet