HOLMESTRAND ROTARY KLUBB
SINE INTERNETT SIDER
FINNER DU
HER

1000 års stedet Nysgjerrig var fullt av glade mennesker som ønsket og delta i avdukingen av statuen Nysgjerrig
Ordfører Gerd Monsen avduker statuen Nysgjerrig 7. juni 2005
Her finner du oversikt over innsamlede midler
Klikke her
Vinneren av lotteriet på Nysgjerrig statuen Kjersti Gran Haga mottar premien
Aksjonskomiteen for 1000 års stedet Nysgjerrig ved President i Rotary Holmestrand overleverer en sjekk til Ordfører Gerd Monsen på
kr. 1 047 503,-
"Prosjekt 1000-års sted" er et initiativ tatt av Holmestrand Rotary Klubb. Den ulikt sammensatte prosjektgruppen har som mål å bistå Holmestrand kommune med å bidra til og gi byen en ny møteplass midt i hjertet av Holmestrand sentrum. Plassen er prioritert i sentrumsplanen og utgjør forlengelsen av Dr. Graaruds plass, et område som kanskje har størst betydning for utvikling, trivsel, stolthet og rekreasjonsmuligheter i sentrum, men som definitivt trenger renovering.

Last ned vår info brosjyre i PDF format

-->