GSE besøk mai 2011 USA - Holmestrand
Holmestrand Rotary Klubb var mottakende vertskap da fem amerikanske GSE-deltakere ankom Norge via Gardermoen 1. mai. Etter hyggelig velkomst ble amerikanerne fraktet direkte med privatbiler til Holmestrand. Deretter sto en ukes spennende program på agendaen i Vestfoldbyen, før stafetten gikk videre til andre vertskapsklubber noe lenger sør på kartet.

 GSE står for Group Study Exchange. Deltakerne trenger ikke være rotarianere, men konseptet er tilrettelagt av Rotary. De fem gjestene hadde gjort seg kjent med organisasjon i USA før avreise og var under sitt opphold i Holmestrand interessert i rammevilkårene for den norske grenen. Men GSE favner langt videre. Konseptet dreier seg om kunnskaps- og kulturutveksling, både i bredden og dybden. -Hovedpoenget ligger i å bli kjent med samfunnsliv og kultur, gjennom direkte personkontakt med folk som har yrkesaktiv bakgrunn, forklarer klubbpresident Hans-Arne Risnes.

 De fem deltakerne kom fra Memphis-området og hadde variert bakgrunn: Mary Kay Champbel – jobber med helsetjeneester for krigsveteraner; Anna Christy Scheuer – i arbeid for en blodbank; Laura Hoffman – ansvarlig for studentaktiviteter på University of Memphis; Jennifer N. Littlejohn – driver egen PR-virksomhet og Carsolina L. Walton – er internrevisor i større privat foretak.

 På programmet til Holmestrand Rotary Klubb sto både lokale aktiviteter som seiling; sight seeing; møte med lokale bedrifter bl. Hydro og Noah/Langøya; Rotary-møte med presentasjon; dagstur til Oslo; Tur til Horten; skogstur og både velkomst- og farvel-middager. De fem gjestene ble privat innkvartert hos fire klubbmedlemmer. YEO Espen Andresen hadde koordinert forberedelsene. Etter oppholdet i Holmestrand overtar Jarslberg RK; Færder RK; Larvik øst RK og Mandal RK. Dermed blir det både 17. mai og stadig mer sommerlige opplevelser i Norge, før retur til USA den 31. mai.

 Velkomstmiddag                                                                            Klubbmøte – med presentasjoner
      

Ved Holmestrand havn: Gjester f.v. Laura; Carsolina;
Mary; Jennifer; Anna og vertskap Hans-Arne R;
Ivar J. T. ; Espen. A. Også Terje K. (ikke på bildet) var vertskap.   Skogstur – fornøyd Jennifer
         

                                                                                                      Farvel-middag Hos Tor T -
Tur-spreke amerikanere og verter                                                   med besøk av distriktsguvernør Inger-Britt Zeiner (midten)
     

Goodbyes 1, 2, 3
    

 

(foto: ijt)