Bilder fra at Svein Otto Schjerven overtar president kjede fra Ole Hermann Nordby  den 30.06.2015 (foto: bn)