Bilder fra at Ole Hermann Nordby overtar president kjede fra Ivar Jon Tunheim den 17.06.2014 (foto: bn)