Litt om Rotary sin historie og noe av det som har skjedd i Holmestrand Rotary klubb

Perioden 1905 - 1915 av Hans Petter Harestad President Holmestrand Rotary klubb 1981/82

De første årene førte Rotary- klubben en heller en anonym tilværelse . det første samfunnsgavlige de gjorde var å sørge for at Chicago's rådhus fikk et offentlig avtrede. ( ingen dum ide forreseten)

I 1908 ble klubb nr. 2 dannet i San Fransisco .

I 1912 kommer den første klubben utfor USA den dannes i Canada.

Omtrent samtidig kommer Rotary til England og Irland.

Perioden 1916 - 1925 av President Holmestrand Rotary klubb Sverre Hamer 1991/92

I dette 10-året ekspander Rotary bevegelsen kraftig. Etter 1. verdenskrig slutt kommer Rotary for fullt til Europa.

1. juni 1922 blir Christiania RK chartret - Rotary har kommet til Norge.

På verdensbasis er det nå ca. 1000 klubber.

I 1917 opprettes det et legat som senere blir til Rotary Foundation.

Perioden 1926 - 1935 av  President Holmestrand Rotary klubb Øivind Haugen 1999/00

Rotary har nå blitt en verdensomspennende organisasjon med motto "Service above self"

For å virkeliggjøre sine ideer dannes nå Rotary Foundation, et non profit fond med eget styre.

Fondets formål er å støtte Rotary's hjelpearbeid økonomisk.

Startbidraget var på beskjedne 200 kroner - fram til i dag har rotaryanere bidratt med 9 mrd kroner.

Perioden 1936 - 1945 av  President Holmestrand Rotary klubb Martin Westbye 2003/04

For Rotary har det alltid vært viktig at ethvert medlem etterlever en høy etisk standard, derfor ble "The 4-way test" (Spørsmålsprøven) utformet av Chicago Rotaryklubb i starten av denne perioden.

1. Er det sannhet.?
2. Er det rettferdighet overfor alle det angår.?
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap.?
4. Vil det være til beste for alle det angår.?

Krigshandlingene i Europa la ellers en demper på Rotary Internasjonal aktivitet.

Perioden 1946 - 1955 av President Holmestrand Rotary klubb Timmy Breen Nilsen 1994/95

Annen verdenskrig er over og freden må sikres. FN ser dagen lys.

49 Rotaryanere deltar i utarbeidelsen av FN-charteret.

Som en annerkjennelse for dette arbeidet har RI i dag fast observatørplass i FN, dessuten taler RI president hvert år 24. oktober i FN-bygningen.

I 1947 dør RI's grunnlegger Paul Harris

Bergrepet "Paul Harris Fellow" kommer - dette er en æresbevisning som klubben kan tildele et medlem. I Holmestrand Rotaryklubb er det 4 PH.

6. juli 1949 chartret Holmestrand Rotaryklubb - president Leif Hovde.

Eneste nålevende chartermedlem er Ingvar Grønnerød. Æresmedlem og Paul Harris Fellow.

Perioden 1956 - 1965 av President Holmestrand Rotary klubb Torstein Sagen 1990/91

Rotary vender seg nå mot ungdommen.

RF tildeler studiestipendier til evnerik ungdom.

Interact-klubber ungdom 14 - 18 år chartres, likeledes Rotaract-klubber for gutter og jenter 8 - 30 år

Group Study Exchange - en utveksling for yrkesaktive unge mennesker som ikke er Rotaryanere.

Vår klubb har vært vertskap for en gruppe fra India.

Perioden 1966 - 1975 av President Holmestrand Rotary klubb Håkon Fæste 1984/86

Klubben tildeler Terje Gustavsson studiestipend - 1 års studium ved University of Miami Marine School.

RI starter 3 H-programmet - Hunger, Health and Humanity.

Det første prosjektet i dette programmet er et meget vellykket vaksinasjonsprosjekt mot poliomyelitt på Filippinene.

Perioden 1976 - 1985 av President Holmestrand Rotary klubb Terje Andersen 2002/03

RI vedtar det langsiktige og ambisiøse mål at man sammen med W.H.O. og U.N.I.C.E.F sakl befri verden for poliomyelitt innen 2005. Prosjektet blir kalt polioplus.

Vår klubb bidro i startfasen med et beløp på over kr. 90 000,00

Perioden 1986 - 1995 av President Holmestrand Rotary klubb Magne Aven 1989/90

RI's lovråd beslutter i 1989 at ordet menn erstattes med person. Det betyr at kvinner kan bli medlem av Rotary. En opplysning klubben vår ennå ikke har fått helt med seg.

På landsbasis er det 13 550 medlemmer derav 1400 kvinner.

Perioden 1996 - 2005 av President Holmestrand Rotary klubb Olav Dalseth 2000/01

Rotary's ungdomsutvekslingsprogram står i denne perioden sentralt.

Klubben har gjennom dette utvekslingsprogrammet gjort det mulig for 6 Holmestrands-ungdommer å tilbringe 12 måneder i henholdsvis USA og Australia. Tilsvarende antall ungdommer fra USA og Australia har tilbrakt 12 måneder i Holmestrand.

En berikelse for vertsfamilie og klubben. Ungdomutvekslingen er Rotary på sitt beste.