Rotary's historie - slik den kunne ha vært... av Øystein Larsen

Til Holmestrand Rotary klubb  ved 100 års jubileet.

 Kanskje……kanskje  var det ikke slik det skjedde.  Kanskje var det en helt annen årsak – en helt annen historie egentlig.  For hvorfor skulle dette være annerledes enn alle andre begynnelser.  For er det ikke slik…..når vi tenker godt etter….at alle positive bevegelser, alle fornuftige oppfinnelser, alle store gode hendelser, ja alt positivt og oppbyggende – bak alt slikt har det stått kvinner.  Tull sier du – tenk bare på bilen – den ble oppfunnet av en mann, flyet, maskiner, kjernekraft, rottefellabindingen og V-stilen ……alt ble funnet opp av menn.  Alt dette stemmer – men hva positivt har disse oppfinnelsene ført med seg?  Svært lite – og det er derfor min påstand at de hendelser som har ført menneskeheten fremover – der står det kvinner bak.

 Så kanskje….kanskje var det ikke slik at Paul Harris inviterte noen gode venner og startet Rotary.  Kanskje var det hans kone Jean som initierte det hele….at hun var den egentlige grunnlegger?

 Her tester jeg mine Rotaryvenners kunnskap.  Alle vet at dette ikke kan være rett.  Paul giftet seg jo først to år etter at Rotary var stiftet – nemlig i 1907.  Rotaryanere kjenner sin egen historie. 

 Men hva da – finnes det ingen kvinner bak en positiv organisasjon som Rotary? Løsningen er snublende nær.  Som ungkar i Chicago i 1905 – og ikke som en hvilken som helst ungkar – Paul var jo en meget vellykket advokat med god inntekt- så hadde Paul egen husholderske.  Av en eller annen grunn er navnet hennes glemt – men vi kaller henne Marie – det er et vanlig husholderskenavn.  Siden dette var i Chicago ble hun sikkert kalt Mary – så derfor….Mary var Pauls husholderske – en meget myndig dame på ca. 50 år.

 Paul var som menn flest.  Litt for glad i godstolen der han satt og røkte sine sigarer.  Mary – som arbeidet frem til kl. 22.00 hver aften – hun serverte Paul kveldsmat kl. 21.00 og skulle vaske opp etterpå – la merke til Pauls lite aktive kvelder.  At han ikke hadde funnet seg en kone hadde hun akseptert – han var riktignok velhavende – men noen James Dean var han ikke.  (Hvordan Mary kunne sammenlikne Paul med James Dean har ingen senere helt forstått…)

 Hun aksepterte hans manglende aktivitet lenge. Men den 23. februar 1905 klarte hun ikke å holde seg.  (Forstå meg rett – Mary hadde ingen inkontinensproblemer – der holdt hun seg bra – det var munnen hun ikke klarte å styre.)

 - Kjære Paul, sa hun – nå har du hver kveld i flere år sittet der foran TV-apparatet og trykket på fjernkontrollen.  Vel, hun sa nok ikke akkurat det……… men det var det hun ville sagt om det hadde vært i dag - og utsagnet beskriver bare det faktum at Paul ikke hadde tiltak til å gjøre noe etter at middagen var fortært.  Hadde han imidlertid vært gift allerede i 1905 så hadde han hver kveld vært beskjeftiget med å male taket på soverommet, legge fliser på badet eller banke gulvteppene.  Og her kommer en viktige konklusjonen i mitt lille foredrag:

 Hadde Paul Harris vært gift i 1905 så hadde han ikke hatt tid til å starte Rotary!!   

 Men det var altså Mary – husholdersken som tok bladet fra munnen og sa:

 - Her sitter du alene hver kveld – riktignok med en god sigar og en cocnac – men utretter ingenting.  Ikke spiller du fotball  (det var egentlig forståelig…fotballen var ikke kommet til Chicago i 1905 – men Mary var ikke interessert i fotball og kunne derfor ikke vite det)….ikke spiller du bridge, ikke går du ut og danser, du er ikke medlem av noen klubb …med andre ord så gjør ingenting etter kl. 4. (eller når det var advokater sluttet å arbeide i 1905)

 - Jeg vet også – fortsatte hun – at dine gode venner kullhandler Silvester, jeg har snakket med hans husholderske Jane, din venn skredder Hiram og gruveingeniør Gustavus (eller Gus som Paul kalte ham) – alle disse har samme problemet – de sitter med fjernkontrollen hele kvelden og utretter ingenting.

 - Om jeg må tillate meg – fortsetter Mary – foreslår jeg at dere i stedet møtes en kveld i uken og forsøker å fylle i alle fall den ene kvelden med noe positivt.  Hva dere gjør vil jeg ikke legge meg opp i – det viktige er at dere kommer litt ut og treffer andre……

 Kanskje……kanskje var det slik. I alle fall kunne det ha vært slik.  Det kunne ha vært en Mary eller en annen kvinne som ga Paul Harris et lite dytt i baken. For som jeg nevnte innledningsvis så står det kvinner bak de fleste gode ideer – og vi er vel alle enige om at Rotary var en god ide?  Så får det være en skjebnens ironi at vår organisasjon i mange år hadde …..og noen steder har….et noe spesielt kvinnesyn…….

 Men ideen var god – og det frø som Paul Harris sådde har vokst seg til et 100 årig eiketre med røtter i hele verden.  En sterkt og kraftig organisasjon – men som fortsatt er avhengig av næring for å kunne overleve de neste 100 år.  Rotary er som andre organisasjoner ikke annet enn summen av det engasjement medlemmene viser.  Forvinner engasjementet – da forsvinner også Rotary.

 Så derfor la oss heve våre glass og skåle – ikke bare for Rotary – men også for våre damer og be dem om at de fortsetter med å gi oss et lite dytt bak – slik Mary kanskje gjorde med Paul Harris.

 Og helt til slutt:  La oss takke George og Cornelia Harris for at de kalte sin sønn for Paul og ikke Odd.  Det ville vært tragisk om vår fremste utmerkelse skulle hete Odd Fellow.

 Rotary og damenes skål!