Markering unionsoppløsningen og Nysgjerrig 7. juni 2005 av Holmestand sin Ordfører Gerd Monsen.

 

Gratulerer med dagen!

 

I år er det hundre år siden unionen med Norge og Sverige ble oppløst.

Det var en fredelig unionsoppløsning som la grunnlag for et nært og godt forhold mellom våre to land.

 

I 1814 ble Norge avgitt fra Danmark til Sverige. Norge motsatte seg dette og laget sin egen grunnlov. Sverige svarte militært og invaderte Norge den 28 juli  samme år. Fredriksten festning ble beleiret og beskutt med kanoner, men motsto alle angrep. Etter hvert ble det inngått en fredsavtale i Moss, og Norge kom i union med Sverige. 

 

Men fra midten av 1890 årene begynte unionen å skrante, og i tidsrommet fra 1902 – 03 ble Fredriksten festningen rustet opp igjen og gjort  klar til krig. Situasjonen var spent ikke minst fordi svenskekongen nektet Norge å ha eget konsulatvesen ute i verden.

 

I grensetraktene følte de fleste at krigen kunne komme når som helst. I Norge som i Sverige. Slektninger, gamle venner og naboer sto på randen av en tilværelse som fiender.

 

Forsommeren 1905 tilspisset situasjonen seg da den norske regjering la ned sine embeter. Ingen ny regjering var villig til å overta. Den 7. juni vedtok Stortinget at foreningen med Sverige dermed var oppløst. For å dempe den spente stemningen i nabolandet, ble det i august avholdt en folkeavstemning om  nettopp det spørsmålet.

Holmestrands stortingsrepresentant Dr. Gunnar Graarud talte også  norges sak. Ved en enkel markering ved bautaen er det i dag lagt ned en blomsterbukett ved Holstgården til hans ære.

 

På selve valgdagen var Holmestrand kledd i sin fineste festdrakt. Da valget var unnagjort og stemmene opptalte, viste det seg at samtlige som hadde avgitt sin stemme i byen vår,  hadde stemt for  unionsoppløsning.

På den tiden hadde ikke kvinnene stemmerett men de hadde et kvinneopprop som samlet 244.765 underskrifter i Norge.

I Jarlsberg var kommentaren følgende: ” Holmestrand Borgerne har svart at de kræver et Land frelst og frit”.   Noe jeg synes vi nordmenn har arbeidet for i årene etter.

 

Stikkord for hundreårsmarkeringen  i Norges og Sveriges alle krinker og kroker  er opplevelse, fest, høytid og debatt. Her i Norge omfatter programmet en lang rekke sentrale og lokale arrangementer gjennom hele året. I tillegg til folkefester, konserter, utstillinger, konkurranser og seremonier, vil hundreårsdebatten drøfte hva det er å være nordmann. Vår plass i verden og hva som venter oss i fremtiden.

 

Mange kommuner i Norge har i dag vennskapskommune i Sverige. Det har også vi, og det  vil vi utvikle og pleie videre. Vi har hatt et godt naboskap til Sverige gjennom mange år.  Et eksempel  dette var da sangkoret ”Boice” fra vennskapsbyen Vänersborg opptrådde  i samspill med byens egne ”Danseløver” under åpningen av kulturuka i byen.

Her vil jeg også gjerne fremheve komiteen som gjør kulturuka mulig ved sin frivillige innsats, og ”Foreningen Norden” som gjennomførte  åpningsarrangementet. 

 

Nå står vi her ved siden av folkegaven. Statuen vi fikk til byens 250 års jubileum.

I tillegg så står vi  her alle sammen ved byens 1000 års sted. Det som offisielt ble åpnet 1. januar år 2000.

Og i forbindelse med  byens 250 års jubileet i 2002 gikk en enstemmig jubileumskomité inn for å gi byen en ny skulptur med en symbolikk  tydelig peker mot fortid, nåtid og fremtid.

”Aksjon 1000 år sted” er et prisverdig initiativ tatt av Holmestrand Rotary Klubb. Som ordfører og representant for byens innbyggere vil jeg rette en stor takk til klubben som har stått på og bidratt til å gi oss alle en ny møteplass midt i hjerte av byen i Holmestrand.

Vår Sentrumsplan har prioritert dette området som utgjør en forlengelse av Dr. Graaruds plass, et område som vi alle kan benytte til glede, bevegelse og rekreasjon. Dette området vil vi vise frem til kommende generasjoner og med stolthet kunne si: dette har jeg vært med på å få til gjennom  den største frivillige by-dugnad i byens rike historie.

 

TAKK, til alle som har bidratt i denne prosessen. Som byens ordfører vil jeg rette en spesiell takk til Holmestrand Rotary Klubb for initiativet, for engasjementet og for den dugnadsånden dere satte i gang. Med enkeltpersoner, frivillige organisasjoner og næringslivet på laget har Holmestrands  største dugnad for egen gevinst og utvikling, blitt gjennomført på en god, ja, svært god måte. 

Målet 1 mill kr. står det respekt av. Og dere,  - vi greide det.   

Dere har gjort det mulig for meg  i dag å avduke skulpturen på sitt rette sted, her midt i hjertet av byen vår, Holmestrand.

 

 Av innkomne forslag hadde Asbjørn Høglund det mest originale og best tilpassede forslaget til skulptur for  stedet og for Holmestrand.    i tillegg en heldig kontrast til skulpturen av søstrene Backer.

 

Selv sier Asbjørn Høglund  om skulpturen at den er en bevarer av fortiden og at den er nysgjerrig på fremtiden. Den betydelige byggingen av fartøyet i Holmestrand inspirerte ham til å bruke ”kjølstokken” som metafor – all båtbygging begynner med denne, den representerer historien. ”Kjølstokken” er utført i rød granitt og tjener som et fundament og sokkel for ”den nysgjerrige”.  Et bilde av den undrende, vel voksne kvinne, - allkvinnen. Hun er i Holmestrand og alle andre steder. Hun er den viktigste kulturbærer blant oss. Hun representerer den største brukergruppen av kultur uansett. Hennes synlighet er ”nesten ikke”, men virksomheten og viktigheten er betydelig. Hun har veiledet sine barn og barnebarn – og er stadig den som er nysgjerrig på fremtiden. Den eldre kvinnen speider opp mot byen som hun stadig er nysgjerrig på, hennes by! Den nysgjerrige er utført i syrefast stål, vår tids metafor for det urolige – for det som er og ikke minst for det som kommer.

 

Selv vil jeg tilføye at ”Nysgjerrig” uttrykker for meg glede, optimisme og engasjement. ”Nysgjerrig” representerer fremtiden og de kommende generasjoner.

 

Det er dermed for meg en stor glede at jeg herved  kan erklærer skulpturen ” Nysgjerrig”  for offisielt avduket.