Vår mail adresse er holmestrand@rotary.no
Holmestrand Rotaryklubb har 50 medlemmer. Vi har holdt på siden 1949
 
Info om tilgang til Rotary sin matrikkel
 
YRKESKODEKS for ROTARIANERE:

1.
Jeg ser mitt yrke som en mulighet til å gagne andre

2.
Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for mitt yrke,
mitt lands lover og de moralske normer i samfunnet

 
Vi har våre møter på Tirsdager kl. 19.00 på Holmestrand Fjordhotell
hvis vi ikke er på et bedriftsbesøk o.l. v


President for klubbåret 2018 / 2019
(fra 1.7.2018 til 31.06.2019)

Tom Johansen

Mobil 982 07 897

Mail