Vår mail adresse er holmestrand@rotary.no
Holmestrand Rotaryklubb har 50 medlemmer. Vi har holdt på siden 1949
 
OBS
Rollen som digitalredaktør i Norsk Rotaryforum (Norfo) er ledig med snarlig tiltredelse. Funksjonstiden er tre år. Digitalredaktøren er organisatorisk plassert i NORFOs kommunikasjonskomite og rapporterer til leder for kommunikasjonskomiteen. Du finner mer info her
 
Info om tilgang til Rotary sin matrikkel
 
YRKESKODEKS for ROTARIANERE:

1.
Jeg ser mitt yrke som en mulighet til å gagne andre

2.
Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for mitt yrke,
mitt lands lover og de moralske normer i samfunnet

 
Vi har våre møter på Tirsdager kl. 19.00 på Holmestrand Fjordhotell
hvis vi ikke er på et bedriftsbesøk o.l. v


President for klubbåret 2017 / 2018
(fra 1.7.2017 til 31.06.2018)

Toralf Cock

Mobil 901 20 785

Mail